Darba un atpūtas laiki autovadītājem (regula EK 561/2006)

Vadīšanas laiks

Ikdienas 9h (2x nedēļa 10h)

Nedēļā 56h (90h viena otrai sekojošās 2 nedēļas)


Vadīšanas pārtraukumi

Pēc nepārtrauktas vadīšanas 4,5h (naktī pēc 3h) vismaz 45 min.
Dalītais pārtraukums - pirmā daļa vismaz 15 min, otrā daļa vismaz 30 min.


Ikdienas atpūtas laiks

Ja automobili vada viens vadītājs
Regulārais ikdienas atpūtas laiks 24h periodā 11h
Dalītā ikdienas atpūtas laikā dala 12h, pirmā daļa ne mazāk kā 3h, otrā daļa ne mazāka kā 9h Saīsinātais ikdienas atpūtas laiks 3x nedēļā ne mazāk kā 9h bez kompensācijas.
Ja automobili ekipāžā vada vismaz divi vadītāji 9h 30h periodā


Iknedēļas atpūtas laiks

Regulārais iknedēļas atpūtas laiks nedalāms 45h
Saīsinātais iknedēļas atpūtas laiks mazāks par 45h, bet ne mazāks par 24h
Kompensācija ne vēlāk kā trešās nedēļas beigās.
Divās viena otrai sekojošās nedēļās katrā pa 45h vai viens regulārais 45h un nākošajā nedēļā 24h - viens saīsinātais iknedēļas atpūtas laiks.
Iknedēļas atpūta no jauna jāņem vēlākais pēc 6x24h periodiem, t.i. ne vēlāk kā pēc 144h.


Atrašanās darba vietā (maiņā)

Ja regulārais ikdienas atpūtas laiks 11h, tad ne vairāk kā 13h
Ja saīsinātais ikdienas atpūtas laiks 9h, tad ne vairāk kā 15h
Strādājot ekipāžā ar vismaz 2 vadītājiem, 21h 30h periodā


Lielākais darba stundu skaits

Nedēļā 60h
Vidēji nedēļā 4 mēnešu laikā 48h


Darba un atpūtas apliecinājumi vadītājam

Tahogrammas par esošo dienu un 28 iepriekšējām dienām
Vadītāja karte ja ir izsniegta, tad kartei jābūt pie vadītāja, ja ir saņemta jauna, tad iepriekšējā karte jāvadā līdzi par iepriekšējām 28 dienām izdrukas, paskaidrojumi un apstiprinājumi izdrukām par iepriekšējām 28 dienām.

Citi apliecinājumi, ja ir darbību apliecinājumi, atbilstoši MK noteikumu Nr. 474 no 03.07.2007.;

  • prāmja/dzelzceļa platformas biļete;
  • sabojātā tahogramma un tai piespraustā aizpildītā veselā;
  • brīvdienu tahogrammas;
  • pārskats par transportlīdzekļa vadītāja darba laiku kalendāra nedēļā,
    atbilstoši MK noteikumu Nr.279 no 24.04.2007.