Jautājumi autoskolās un atbildes par darba un atpūtas laikiem

 1. Kas ir transportlīdzekļa vadīšanas laiks?
  1. Transportlīdzekļa vadīšanas laiks nozīmē transportlīdzekļa vadīšanas darbības ilgumu, ko reģistrē automātiski vai pusautomātiski ar reģistrācijas kontrolierīcēm, vai ar roku, kā nosaka Regula 3821/85.
  2. Transportlīdzekļa ikdienas vadīšanas laiks nozīmē kopējo uzkrāto transportlīdzekļa vadīšanas laiku starp viena ikdienas atpūtas laikposma beigām un otra ikdienas atpūtas laikposma sākumu, vai starp ikdienas atpūtas laikposmu un iknedēļas atpūtas laikposmu.
  3. Transportlīdzekļa iknedēļas vadīšanas laiks nozīmē nedēļas laikā kopā uzkrāto transportlīdzekļa vadīšanas laiku.
 2. Ko nozīmē ikdienas darba laiks?
 3. Ikdienas darba laiks ir laiks, ko vadītājs bez atpūtas laika pavada savā darba vietā, t.i. kopējais vadīšanas, pārtraukumu, citu darbu un pieajamības laiku summa.
  Ikdienas darba laikposms sākas brīdī, kad transportlīdzekļa vadītājs ieslēdz tahogrāfu pēc iknedēļas vai ikdienas atpūtas laikposma, vai, ja ikdienas atpūta ir sadalīta atsevišķos laikposmos, vismaz pēc deviņas stundas ilga atpūtas laikposma. Tas beidzas, sākoties ikdienas atpūtas laikposmam vai, ja ikdienas atpūta ir sadalīta atsevišķos laikposmos, sākoties atpūtas laikposmam, kas ir vismaz deviņas secīgas stundas ilgs.

 4. Kā saprast jēdzienu „nakts darbs”?
 5. Ar nakts darbu saprotam to, ka, ja autovadītājs veic jebkura ilguma darbu naktī laikposmā no pulksten 01.00 līdz 05.00, tad kopējais ikdienas darba laiks nedrīkst pārsniegt 10 stundas katru 24 stundu laikposmā.

 6. Kas jāievēro, braucot un pārņemot automobiļa vadību no cita vadītāja?
 7. Laiku, ko pavada, dodoties uz kādu vietu, lai pārņemtu tāda transportlīdzekļa vadību, uz kuru attiecas darba un atpūtas laiku uzskaite, vai atgriežoties no šādas vietas, ja šis transportlīdzeklis neatrodas ne transportlīdzekļa vadītāja mājās, ne arī darba devēja darbības centrā, kur transportlīdzekļa vadītājs parasti atrodas, neskaita kā atpūtu vai pārtraukumu, izņemot gadījumus, kad transportlīdzekļa vadītājs atrodas uz prāmja vai vilcienā un viņam ir pieejama guļasvieta vai kušete. Vadītājam brauciens pārņemt automobiļa vadību pašam jāreģistrē kā pieejamība, ja viņu ved, vai kā citi darbi, ja vadītājs brauc ar savu transportlīdzekli, attiecībā uz kuru laiku uzskaiti Regula neparedz.
  Nonākot transportlīdzekļa pārņemšanas vietā ārvalstīs, pirms daru uzsākšanas iesaku ņemt regulāro ikdienas atpūtu.

 8. Vai laiku uzskaite attiecas uz pašpārvadājumiem?
 9. Jā, attiecas!
  Transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu kombinācijām, kuru maksimālā pieļaujamā masa (PM) nepārsniedz 7,5 tonnas un kurus izmanto to materiālu, iekārtu vai mehānismu pārvadāšanai, kurus transportlīdzekļa vadītājs izmanto darba veikšanā, nepieciešams aizpildīt pārskats par transportlīdzekļa vadītāja darba laiku kalendāra nedēļā, atbilstoši MK noteikumu Nr.279 no 24.04.2007. Ja PM pārsniedz 7,5t, tad nepieciešams tahogrāfs.

 10. Kas ir nekomerciālie pārvadājumi un vai tiem vajag reģistrēt vadīšanas laikus?
 11. Nekomerciāls pārvadājums ir transporta pakalpojums, ko neveic komerciālā nolūkā. Tas nav maksas pakalpojums un nerada ienākumus pakalpojuma sniedzējam. Visbiežāk tas attiecas uz kravas pārvadājumiem labdarības mērķiem, piemēram, pārtika vai drēbes, gultas, veļa baznīcai, bērnu namiem, slimnīcām, kas nav saistīti ar maksājumiem par transporta pakalpojumiem, kā arī savas mantas pārvadāšanai vienīgi privātai lietošanai, piemēram, pārvākšanās ar furgonu, dārza atkritumu aizvešana uz konteineru novietni.
  Nekomerciālie pārvadājumi nevar būt pašpārvadājumi, kuros ir komerciāls elements un kas sekmē uzņēmējdarbību. Izejvielas un gatavās produkcijas transportēšana uzņēmuma pamatdarbības sekmēšanai nav nekomerciāls pārvadājums.
  Transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu kombinācijām ar maksimālo pieļaujamo masu, kas nepārsniedz
  7,5 tonnas, un kas tiek izmantoti nekomerciāliem kravu pārvadājumiem – nevajag. Ja pārsniedz PM 7,5t, vajag tahogrāfu!

 12. Vai GAZ-53, ZIL-130 vajag tahogrāfu?
 13. Nav svarīgi, kāda ir transportlīdzekļa marka vai tā izgatavošanas gads. Darba un atpūtas laiku reģistrāciju vadītājam, kas vada tādu automobili un veic pārvadājumu, uz kuru neattiecas Regulas (EK) 561/2006 3. pantā uzskaitītie nosacījumi, atbilstoši ir nepieciešams iknedēļu izņēmuma gadījumos uzskaitīt savus darba laikus vai aprīkot automobili ar tahogrāfu un ātruma ierobežotājierīci.

 14. Vai transportlīdzeklis ar tahogrāfu arī ir jāaprīko ar ātruma ierobežotājierīci?

  To nosaka MK noteikumi Nr.548 spēkā esoši no 01.07.2005. „Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība”. No noteikumiem:

  1. ”Ar ātruma ierobežotājierīci aprīkojami visi autobusi un kravas automobiļi, kuru pilna masa
   pārsniedz 3,5 tonnas, izņemot:
  2. transportlīdzekļus, kas nav paredzēti ceļu satiksmei;
  3. autobusus, kuru maksimālais konstrukcijā paredzētais ātrums nepārsniedz 100 km/h;
  4. autobusus, kuri veic regulāros pasažieru pārvadājumus pilsētas maršrutos;
  5. kravas automobiļus, kuru maksimālais konstrukcijā paredzētais ātrums nepārsniedz 90 km/h;
  6. autobusus, kuru pilna masa pārsniedz 10 tonnas, un kravas automo­biļus, kuru pilna masa
   pārsniedz 12 tonnas, ja tie pirmo reizi reģistrēti līdz 1987.gada 31.decembrim;
  7. transportlīdzekļus, kurus izmanto ārkārtējās situācijās un glābšanas darbos;
  8. specializētos transportlīdzekļus, kuri paredzēti medicīnas vajadzībām;
  9. specializētos avārijas transportlīdzekļus;
  10. transportlīdzekļus, ar kuriem veic izmēģinājumus uz ceļiem tehniskās attīstības, remonta vai tehniskās apkopes vajadzībām;
  11. transportlīdzekļus, kuri nodoti Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas vajadzībām;
  12. autobusus, kuru pilna masa nepārsniedz 10 tonnas, un kravas automobiļus, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 tonnām un nepārsniedz 12 tonnas, ja tie pirmo reizi reģistrēti līdz 2001.gada 30.septembrim.”

 15. Kas tas par normatīvu 45 sekundes apdzīšanai Vācijā?
 16. Tas ir no Vācijas Ceļu satiksmes noteikumiem (StVO)! Latvijas ir jēdzieni apdzīšana un apsteigšana, Vācijā ir tikai apdzīšana. Termina skaidrojums Vācijā:

  1) Ar apdzīšanu saprot tādu satiksmes manevru, kurā viens transportlīdzeklis brauc garām tajā pašā virzienā braucošam citam transportlīdzeklim.

  2) Apdzīšana iebraucot pretējās kustības joslā ir ļoti riskants manevrs.

  Tātad, Vācijā u.c. ES vecajās valstīs ar apdzīšanu saprot divus dažādus manevrus: apdzīšana kā apsteigšana un apdzīšana ar iespējamo pretī braucošo, kā Latvijā!
  Apdzīšanas manevrs (kravas automobiļiem un to sastāviem) nedrīkst turpināties ilgāk par 45s (ja kravas transportlīdzeklis veic Latvijā saprotamo apsteigšanas manevru, braucot pa otro joslu).
  Kravas transportlīdzeklis prasību var izpildīt gadījumā, ja ātrumu starpība starp apdzenamo un apdzenošo ir lielāka par 10 km/h.
  Ja vadītājs nepaspēj apdzīt 45s (LV lasi - apsteigt), tad viņu soda ar vienu soda punktu reģistrā un € 80,-

 17. Kā autovadītājs var redzēt savus datus un kļūdas vadītāja kartē, ja viņš ir ceļā vairāk kā 28 dienas?
 18. Tas iespējams, lejupielādējot vadītāja kartes datus viedtālrunī vai planšetē vismaz reizi 28 dienās, vai katru dienu pirms ikdienas atpūtas laika. Aplikācija tūlīt parādīs visas iespējamās kļūdas un aizdomīgās vietas, kas sakrājušās vadītāja kartē. Reizē būs izpildīts nosacījums – lejupielādēt vadītāja kartes datus ne retāk kā reizi 28 dienās, jo kartes nolasīšana tiek fiksēta kartē. Autovadītājam tikai nepieciešams tikt pie aplikācijas, kas ir MAPON sadarbības ar TAHOGRĀFU AKADĒMIJA kopprodukts, kas izgatavots Latvijā, un ievadīt tajā savas kartes datus.